Activiteitencommissie

De activiteitencommissie probeert door diverse activiteiten de band van de gemeenteleden onderling te verstevigen. Zo organiseert onze commissie één keer per jaar een, hopelijk onvergetelijke, gemeentedag. Daarnaast verzorgt zij ook elk jaar de zogenaamde 55+ middagen, waar diverse onderwerpen op het programma staan, zoals reisverslagen, presentaties en een kerstmiddag. Eén keer per jaar organiseren we een leuk uitstapje voor de seniorleden. Natuurlijk wordt de inwendige mens daarbij niet vergeten.

Verder worden er door de commissie op bijzondere feestdagen gezinsdiensten verzorgd. Eén en ander is uiteraard alleen mogelijk met de hulp van onze gemeenteleden en onze kosters. Ook het komende seizoen rekenen wij weer op uw medewerking. Ook is één van de taken van de commissie, de coördinatie van het welkom heten en uitdelen van de liturgie bij binnenkomst. Dit om een ieder - en in het bijzonder de gasten die onze diensten bezoeken - zich welkom en thuis te laten voelen. Verschillende gemeenteleden vervullen deze taak bij toerbeurt.