18

nov

Bij de diensten van 21 november

Komende zondagmorgen willen we in de dienst de namen noemen van diegenen die door de Here onze God in het afgelopen jaar zijn weggenomen uit ons midden. Het is goed om dat komende zondag te doen, omdat het zondag aanstaande de laatste zondag van het kerkelijke jaar is. We staan als Kerk dan nog meer dan anders stil bij de verwachting waar we uit leven. Bij het licht van die verwachting noemen wij hun namen. En wij met hun familie en vrienden bidden we dan tot God om troost en kracht. De schriftlezing is dan II Korinte 1:1-11.

De middagdienst is een jeugddienst. Thema is: ‘Later als ik groot ben…’. Het gaat over de vraag wat geloof en beroepskeuze met elkaar te maken hebben. We lezen dan II Thessalonicenzen 3:6-13.

Aanstaande zaterdag 20 november is weer een soosavond in het jeugdhonk. Wijs uw kinderen, wijs je vrienden er eens op. Het zijn gezellige en mooie avonden waar jongeren van de kerk elkaar ontmoeten in een ontspannen setting. Op de site van de gemeente kunt u er meer informatie over vinden.

De diensten van komende zondag

Tenslotte dan nog even, zoals u gewend bent, de uitgeschreven schriftlezingen voor de komende zondag.

Zondag 21 november 9.30 uur

II Korintiërs 1:1-11:

1 Van Paulus, apostel van Christus Jezus door de wil van God, en van onze broeder Timoteüs. Aan de gemeente van God in Korinte en aan alle heiligen in heel Achaje. 2 Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.

3 Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader die zich over ons ontfermt, de God die ons altijd troost 4 en ons in al onze ellende moed geeft, zodat wij door de troost die wijzelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven. 5 Zoals wij volop delen in het lijden van Christus, zo delen wij volop in de troost die God ons door Christus geeft. 6 Ondervinden we tegenspoed, dan is het opdat u bemoedigd en gered wordt. Worden we bemoedigd, dan is het opdat u de moed krijgt te volharden in hetzelfde lijden als wij ondergaan. 7 De hoop die wij voor u hebben is gegrond: we weten dat zoals u deelt in ons lijden, u ook deelt in de troost die ons gegeven wordt.

8 U moet weten, broeders en zusters, dat de tegenspoed die we in Asia hebben moeten doorstaan, uitzonderlijk groot was. We hadden het zwaar te verduren, zo zwaar dat het onze krachten te boven ging. We vreesden ernstig voor ons leven, 9 we waren er zelfs zeker van dat het doodvonnis al over ons was uitgesproken. Maar juist dat liet ons beseffen dat we niet op onszelf moeten vertrouwen, maar alleen op de God die de doden opwekt, 10 die ons heeft gered en ons opnieuw zal redden uit eenzelfde doodsgevaar. Op hem hebben we onze hoop gevestigd: hij zal ons altijd redden. 11 En ook u bent ons tot steun door voor ons te bidden. Zo klinkt uit talloze monden de dankzegging voor de gunst die hij ons bewezen heeft.

Zondag 21 november 14.00 uur

II Thessalonicenzen 3:6-13:

6 Broeders en zusters, op gezag van onze Heer Jezus Christus dragen wij u op u niet in te laten met broeders of zusters die hun werk verwaarlozen en niet leven volgens de traditie die wij hebben doorgegeven. 7 U weet zelf wat het betekent ons na te volgen. Toen we bij u waren, hebben we ons dagelijks werk niet verwaarloosd 8 en op niemands kosten geleefd. Integendeel, we hebben ons ingezet en ingespannen, dag en nacht hebben we gewerkt om niemand van u tot last te zijn. 9 Niet dat we geen aanspraak konden maken op uw ondersteuning, maar we wilden onszelf tot voorbeeld stellen, zodat u ons zou navolgen. 10 Toen we bij u waren, hebben we herhaaldelijk gezegd dat wie niet wil werken, niet zal eten. 11 We horen dat sommigen van u hun werk verwaarlozen, dat ze zich niet nuttig maken maar zich slechts onledig houden met nutteloze bezigheden. 12 In naam van de Heer Jezus Christus dragen wij dergelijke mensen nadrukkelijk op rustig hun werk te doen en hun eigen brood te verdienen. 13 Broeders en zusters, doe het goede, zonder op te geven,

Onze kinderen hebben het zondagmiddag over Lukas 21:15-19:

15 Want ik zal jullie woorden van wijsheid schenken die door geen van je tegenstanders kunnen worden weerstaan of weersproken. 16 Zelfs je ouders en broers, verwanten en vrienden zullen je uitleveren, sommigen van jullie zullen worden terechtgesteld, 17 en jullie zullen door iedereen worden gehaat omwille van mijn naam. 18 Maar geen haar van je hoofd zal verloren gaan. 19 Red je leven door standvastigheid!

Met een hartelijke, broederlijke groet,
Uw C.C. den Hertog

« Naar overzicht

Wees de eerste die reageert op dit bericht! Klik op Plaats een reactie hierboven.

Vul hieronder je gegevens in om te reageren op dit bericht.