Bloemengroetcommissie

Iedere zondag staan er bloemen voor in de kerk. Deze worden als groet van de gemeente bezorgd bij iemand of een gezin waar bijvoorbeeld vreugde is rond een geboorte of verdriet en zorgen in verband met ziekte of om een andere reden een bemoediging kunnen gebruiken. Het bezorgschema wordt opgesteld door een coördinator.

De bloemen worden elke zondag of kort hierna door vrijwilligers bezorgd. Met de bloemengroet geeft de gemeente iets moois geven aan mensen die het op één of andere manier nodig hebben. Ter dekking van alle kosten wordt een collecte gehouden, ook kunt u giften voor de bloemengroetcommissie overmaken naar bankrekeningnummer 36.30.00.402 ten name van diaconie onder vermelding van gift bloemengroetcommissie. Voor vragen kunt u terrecht bij:

Coördinator Henny ter Beek-Westra / telefoonnummer 0511-542 808 of de diaconie CGKV

Kijk voor het rooster van bezorging onder het kopje Actueel