Catechese

Vanouds heeft de kerk de opdracht aanvaard om ook onderwijs te geven in de waarheid van God zoals we die uit de bijbel horen. Eigenlijk gebeurt dat bijna elke zondagmiddag in de leerdienst. Dat is voor heel de gemeente een catechese-uur. Daarnaast gebeurt het ook in groepen rondom de tafel met voornamelijk de jongeren om hen zo meer thuis te laten raken in wat de bijbel leert en hen te helpen Jezus Christus te leren kennen. Zoals God in de bijbelse geschiedenis al mensen gebruikte om in kleinere kringen uitleg te geven bij zijn Woord en ze bij Jezus Christus te brengen, zo geloven wij dat Hij dat ook vandaag wil doen.

De kerkenraad heeft ervoor gekozen om al op 9-jarige leeftijd met de catechisaties te beginnen. Die keuze heeft er vooral mee te maken dat jongeren dan nog heel ontvankelijk zijn om dingen te leren en zo het onderwijs dat ze op de kindernevendienst ontvangen hebben voortgezet kan worden zonder dat er een ‘gat' valt.

Om de veertien dagen op de vrijdagavond komt de jeugd bij elkaar om samen lekker te eten, over een Bijbels onderwerp na te denken, samen te praten en een spel te doen. We gebruiken de methode "Ieder hart een woonplaats van Christus". Er zijn op dit moment twee groepen:

a)      de groep 12-14 met als leiding Bonny en Elise
b)      de groep 15-16 met als leiding Geartsje, Falko en Teakele

Op termijn wordt een derde groep 17-18 gestart.
Het is altijd erg gezellig! Kom je ook?!

Belijdeniscatechisatie
Als je voor jezelf bezig bent met de vraag hoe je persoonlijk tegenover God staat of ernaar verlangt om te belijden dat Jezus Christus je Verlosser en Koning is, dan ben je welkom op de belijdeniscatechisatie . De belijdeniscatechese wordt gegeven door ds. Den Hertog.