Club 14-16 jaar

Om de veertien dagen op de vrijdagavond komt de jeugd bij elkaar om samen lekker te eten, over een Bijbels onderwerp na te denken, samen te praten en een spel te doen. We gebruiken de methode ‘Ieder hart een woonplaats van Christus’.

De groep heeft als leiding Minte de Jong en Susanne Baron