Club 16+

Om de veertien dagen op de vrijdagavond komt de jeugd bij elkaar om samen lekker te eten, over een Bijbels onderwerp na te denken, samen te praten en een spel te doen. We gebruiken de methode ‘Ieder hart een woonplaats van Christus’. De groep van 16+ komt bij elkaar op zondagavond en heeft als leiding Bonny Revenberg.