23

nov

De attestenkwestie – terugblik en uitzicht

Graag nodigen het Archief- en Documentatiecentrum en de Theologische Uni- versiteit Kampen u uit voor een symposium over de attestenkwestie uit 1967. Dit symposium vindt plaats op vrijdag 8 december 2017 in de aula van de Theologi- sche Universiteit, Broederweg 15 te Kampen, en vangt aan om 14.30 uur.

De aanleiding voor dit symposium is de historische studie van Johan Schaeffer over de attestenkwestie, getiteld Verscheurd door trouw (AD Chartasreeks, nr. 32). Deze kwestie, die in 1967 speelde, ontstond door het besluit van de senaat van de toenmalige Theologische Hogeschool om studenten persoonlijk te toetsen op hun trouw aan de belijdenis. Tot deze maatregel werd besloten vanwege de verdeeld- heid binnen de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) over de Open Brief van 1966, die onder meer handelde over de status van de belijdenis. De maatregel gaf veel beroering onder de studenten van de Hogeschool. Het gevolg was dat zo’n twintig procent van de studenten de Hogeschool verliet.

In de studie van Schaeffer wordt deze pijnlijke zaak beschreven en ligt het accent op de verscheurdheid van wat bijeen hoort. Vijftig jaar na dato wordt dit con ict aan beide zijden betreurd, wordt met de toenmalige studenten die de Hogeschool verlieten teruggeblikt en is er ruimte voor herstel van verhoudingen.

Deze geschiedenis krijgt een extra dimensie nu de kerken in een proces van hereniging komen en samen terugblikken op pijnlijke episodes van de breuk. Hoe daarmee om te gaan in het licht van deze verzoening?

De deelname aan dit symposium is gratis. Wel verzoeken we u met het oog op de catering zich bij het ADC aan te melden voor 1 december via info@adckampen.nl of 038-4471730. U kunt daar ook nadere informatie krijgen. 

Programma
14.30 George Harinck Welkomstwoord

14.45 Erik de Boer De attestenkwestie en de vrijgemaakte (kijk op de) kerkgeschiedenis

15.15 Johan Schaeffer Verscheurd door trouw, geheeld door genade

15.45 Roel Kuiper Vanuit het verleden vooruit zien

16.15 Receptie 

« Naar overzicht

Wees de eerste die reageert op dit bericht! Klik op Plaats een reactie hierboven.

Vul hieronder je gegevens in om te reageren op dit bericht.