14

sep

De Regenboog doet mee aan Tjerkepaad (artikel Friesch Dagblad)

 

 

(Uit Friesch Dagblad 12 septemer 2014, door: Lodewijk Born)

 

Surhuisterveen | De Regenboog is het kerkgebouw van de samenwerkingsgemeente CGKV in Surhuisterveen. Oud-voorzitter Fokke Zijlstra van de kerkenraad vertelt over het gebouw en de gemeente.

Samen kerk-zijn in De Regenboog

Hoe oud is de kerk van CGKV Surhuisterveen en wat zijn bijzondere kenmerken van het kerkgebouw?

,,De CGKV (Christelijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt) is een kerkgemeenschap van de Christelijke Gereformeerde Kerk (CGK) van Surhuisterveen en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (GKV). De CGK werd geïnstitueerd op 7 december 1980. Deze gemeente ontstond uit leden van de CGK in Drogeham en van de CGK in Kornhorn, die samen de nieuwe gemeente vormden. Voor de samenkomsten werd het gebouw van de Hervormde Kerk gehuurd. Het eigen onderkomen aan de Dellen, een voormalige huishoudschool, die met hulp van vele vrijwilligers werd verbouwd tot een eigen kerkgebouw, werd geopend op 23 mei 1997. Het kerkgebouw kreeg de naam Ichthus. Na jaren van samensprekingen en contacten met de GKV zijn wij op 22 mei 2011 officieel opgegaan in, zoals wij dat noemen, de samenwerkingsgemeente CGKV.”

,,De bouwstijl van het kerkgebouw laat zich moeilijk omschrijven. Het achterste gedeelte, de zaalruimten, is nog van de jaren zestig (een overblijfsel van de voormalige huishoudschool), eenvoudig en sober met veel lichtinval en een plat dak. De kerkzaal met een zogenoemd lessenaarsdak is aangebouwd in het midden van de jaren negentig, naar een ontwerp van architect Fokke de Vries. De hal van de kerk is enkele jaren geleden voor het grootste deel afgebroken en herbouwd naar een ontwerp van architect Klaas Klamer. Het betekende een uitbreiding van de beschikbare ruimte, waarbij het gebouw er een verdieping bij kreeg. Het vernieuwde kerkgebouw dat in september 2012 weer in gebruik werd genomen, kreeg de naam De Regenboog. De naam komt ook terug in de vele kleuren die het kerkgebouw laat zien.”

,,Het orgel is elektronisch. Van een preekstoel kun je niet meer spreken. De predikant verheft zich niet meer boven het kerkvolk en blijft met beide benen op de grond staan, zij het dat er nog enig niveauverschil is.”

 

Wat betekent de kerk voor het kerkelijk leven Heeft het gebouw een centrumfunctie voor Surhuisterveen?

,,Naast de contacten die er onderling zijn, is de kerk als gebouw het centrum waar gemeenteleden elkaar ontmoeten in de zondagse eredienst en voor alles wat er verder aan activiteiten wordt georganiseerd. Om een kerkgebouw een centrumfunctie voor het dorp te geven zijn er vaak te hoge drempels voor niet-kerkelijken. Wij proberen hier wel gestalte aan te geven door een gastvrije gemeente te zijn en op woensdagmorgen de kerk open te stellen voor een ieder die behoefte heeft aan ontmoeting, een praatje, of een kop koffie. Ook participeren wij samen met de PKN-kerk in het inloophuis Het Carillon.”

 

Waarom draagt de kerk de naam De Regenboog?

,,De naam De Regenboog refereert aan Gods belofte aan de mensheid en toont bovendien de veelkleurigheid van onze gemeente. Als positieve impuls ervaren we dat de onderlinge band tussen de GKV en CGK hiermee is versterkt. Dat spreekt des te meer, nu we samen één kerkgebouw en één pastorie bezitten.”

 

Wat is de meest bijzondere ervaring die u zelf in deze kerk heeft meegemaakt?

,,Mijn meest bijzondere ervaring, en dat is natuurlijk heel persoonlijk, was dat onze toenmalige predikant tijdens de dienst het merkbaar moeilijk had, omdat er plotseling een naast familielid van hem was overleden. Toen de dienst bijna was afgelopen, liep een zuster uit de gemeente naar voren en zei: ‘Dominee, u bidt altijd voor ons. Mogen wij nu voor u bidden?’ En zij ging ons voor in gebed.”

,,Ook de gezamenlijke GKV/CGK-dienst van verootmoediging en schuld belijden, voorafgaand aan het ontstaan van onze samenwerkingsgemeente was indrukwekkend. In die dienst beleden we onze tekortkomingen in de groei naar elkaar. Jarenlang waren er besprekingen tussen de beide gemeenten, zonder dat het effect had voor de toenadering, door te weinig begrip, openheid en liefde voor elkaar. Uiteindelijk heeft het geresulteerd in de samenwerkingsgemeente.”

 

Jullie doen alleen komende zaterdag mee aan Tsjerkepaad. Wat is daarvan de reden?

,,We doen mee aan Tsjerkepaad omdat we graag openstaan voor andere mensen om ons heen. Wij menen ook voor hen een boodschap te hebben. Naast Tsjerkepaad hebben we echter ook al de reguliere openstelling op woensdagmorgen en het inloophuis Het Carillon.”

,,Verder bestaat er een zangwerkgroep in Surhuisterveen, die zaterdag begint met de start van het nieuwe seizoen. De zangwerkgroep bestaat uit leden van de PKN en de CGKV uit ons dorp. De groep organiseert praise-avonden, Johannes de Heer-zangavonden en de Kerstmorgenzang op de eerste kerstdag om zes uur in de ochtend. Er worden kerstliederen gezongen bij vele mensen in Surhuisterveen, die een bemoediging nodig hebben. De Kerstmorgenzang wordt traditiegetrouw afgesloten met een kerstontbijt. Veel mensen doen hieraan mee.”

 

Op Open Monumentendag is er veel te bezichtigen. Waarom is het leuk om naar Surhuisterveen te gaan? En waarmee in de regio is een bezoekje te combineren?

,,Surhuisterveen is een leuk dorp met een relatief groot winkelbestand. De omgeving met zijn coulisselandschap is prachtig. Een bezoek aan de CGKV in Surhuisterveen is te combineren met een bezoek aan de Museumboerderij Ot en Sien, ingericht in de stijl van rond 1900. Ook kan het Munt-en Penningkabinet worden bezocht, waar een zeer zeldzame muntencollectie te bewonderen is. De doopsgezinde kerk en de oude hervormde kerk zijn als kerkgebouwen met hun oude en rijke historie zeer de moeite waard.”

,,Verder bezit het dorp Harkema op korte afstand van Surhuisterveen, het themapark De Spitkeet met een openluchtmuseum.”

,,In de omgeving zijn ook mooie fietstochten te maken richting Eastermar met veel zandpaden en de Burgumer Mar of de Leyen.”

 

Kerngegevens

CGKV Surhuisterveen: 512 leden, van wie 196 belijdende leden.
Predikant: ds. Niels den Hertog.
Diensten: iedere zondag om 9.30 en om 14.00 uur.
Locatie kerk: De Dellen 48.

« Naar overzicht

Wees de eerste die reageert op dit bericht! Klik op Plaats een reactie hierboven.

Vul hieronder je gegevens in om te reageren op dit bericht.