05

aug

Drie nieuwe collegeseries theologie voor iedereen

Ik heb vragen rond mijn geloof waar ik wat dieper over na zou willen denken.
Ik houd van bezinning en wil me graag blijven ontwikkelen, ook als het gaat om de Bijbel en theologie.
Ik ben actief in mijn gemeente en merk regelmatig dat ik best wat meer theologische visie kan gebruiken.
Ik studeer, maar op mijn (rijks)universiteit kan ik me niet zozeer als christelijke wetenschapper ontwikkelen.

Op de Theologische Universiteiten van de CGK en GKv werken hoogleraren en andere theologen aan antwoorden op vragen en problemen die spelen in kerk en samenleving. Ze doen dat onder andere om goed onderwijs te kunnen geven aan studenten in de theologie. Tegelijk denken we dat meer kerkleden dan alleen de theologische studenten kunnen leren van het onderwijs en onderzoek dat aan de Theologische Universiteiten plaatsvindt. Daarom is AKZ+ in het leven geroepen. AKZ+ is een samenwerkingsverband tussen een Hbo-instelling (GH Zwolle) en twee gereformeerde universiteiten in de theologie (TU Apeldoorn & TU Kampen). Dit najaar worden er drie series colleges gegeven waarin theologie en de werkelijkheid van alledag elkaar ontmoeten. Kijk voor meer info op www.akzplus.nl en meld je aan voor een serie of voor een enkel college. Let op: studenten mogen voor gereduceerde prijs meedoen!

Dit najaar start er een cursus ‘Bijbels Grieks’. In deze cursus leer je in twee jaar om zelf het Nieuwe Testament in het Grieks te lezen. Dat is natuurlijk een behoorlijke klus. Daarom hebben we vooral ingezet op goede begeleiding. Elke week geeft Martha Sebens, een ervaren docent Grieks, twee uur college in Zwolle. Dat zal zijn op woensdagavond 18.00-20.00. Daarnaast studeer je zelf een aantal uren per week. Deze cursus wordt ook aangeraden als voorbereiding voor de master Predikant.

Al meerdere keren heeft er via AKZ+ een cursus rondom Pastoraat aangeboden. Elke keer weer merken we hoeveel belangstelling daarvoor is. Veel gemeenteleden zijn actief in het pastoraat: als ambtsdrager of anderszins. Dit najaar is het onderwerp van de college-serie: ‘Verzoening’. Iedereen zal herkennen dat in veel situaties gebrokenheid in relaties een rol speelt. Hoe kun je als christelijke pastor daarin mensen verder helpen? Daarover gaat deze serie op de dinsdagavonden 11 en 25 oktober en 8 en 22 november, in het gebouw van de Gereformeerde Hogeschool in Zwolle. Docenten zijn prof. dr. G.C. den Hertog (Schuld en vergeving), W. van der Horst (Schuld en verzoening in psychologie en pastoraat) en prof. dr. B. Kamphuis (Verzoening en het leven van Jezus).

Onze relatie met God is de dragende grond onder ons bestaan. Welke rol speelt de stilte in onze relatie met Hem? Aan de TUA heeft dit voorjaar een integratiedag over dit onderwerp plaatsgevonden. Dit thema willen we ook graag een plek geven in AKZ+, omdat we denken dat ‘Stil tot God’ een onderbelicht maar zeker ook voor gemeenteleden interessant thema is. Het gaat dan niet om stilte zondermeer, maar om een houding van de ziel die zich in stille afhankelijkheid naar God richt. Sprekers zijn vanuit de TUA prof. dr. H.G.L. Peels (Stilte en stil zijn in het Oude Testament) en dr. A. Huijgen (Zwijgen voor het Woord bij Bonhoeffer). Daarnaast zullen dr. H. Bakker (De Puriteinen) en mr. H.M. Oevermans (Denken over de ziel en spiritualiteit). De colleges zijn op woensdagavond 26 oktober, 9 en 23 november en 7 december in het gebouw van de TUA in Apeldoorn.

Tenslotte willen we alvast uw aandacht vragen voor de collegeserie rond Politiek & Theologie die in januari en februari 2012 gehouden zal worden. In de nazomer kunt u daarover meer informatie vinden via de website van AKZ+.
Ook andere nieuwe collegeseries kunt u altijd op de website vinden.

Meer informatie of aanmelding?
www.akzplus.nl

« Naar overzicht

Wees de eerste die reageert op dit bericht! Klik op Plaats een reactie hierboven.

Vul hieronder je gegevens in om te reageren op dit bericht.