Erediensten

De erediensten op zondag vormen het hart van het gemeente-zijn.

De naam zegt het al, we komen in de allereerste plaats samen om God te eren. We doen dat niet omdat we altijd in een jubelstemming zijn, maar omdat God het ons eenvoudig als een voorschrift meegeeft (Psalm 122:4).
Wanneer we in de lofprijzing ons hart richten op de Here God krijgt Hij de ruimte om met zijn Woord over ons leven te gaan regeren. Dat Woord neemt in de erediensten een centrale plek in. We mogen ons laten bemoedigen door Gods beloften en willen ons onderwerpen aan de wegen die de Here God ons wijst.

Daarnaast is de eredienst van belang in verband met het onderhouden van de onderlinge gemeenschap. Je zit niet alleen voor jezelf in de kerk, maar minstens zo belangrijk is het om er voor de ander te zijn. Het is de opdracht van God om juist ook door het trouw bezoeken van de samenkomsten elkaar vast te houden in het volgen van de Here Jezus Christus (Hebr. 10: 24-25). 

De morgendienst die in de regel om 9.30 uur begint heeft het karakter van een viering en is bedoeld voor de hele gemeente. Zodat ouderen en  jongeren mogen leren hoe goed is het is om Gods grote daden te vieren! De middagdienst begint normaal gesproken om 14.00 uur. In deze dienst ligt het accent veel meer op het onderwijzen en leren. Het is een wezenlijk aspect van het discipelschap om je te laten onderwijzen zodat je leven dieper geworteld raakt in het Woord van God. Voor de kinderen van 4 t/m 8 jaar is er tijdens de middagdienst een eigen onderwijstraject in de vorm van kindernevendienst. 

Er zijn dus twee mogelijkheden om op zondag aan de diensten deel te nemen. We rekenen erop, dat u vanwege het verschillende karakter van beide diensten bewust de keuze maakt om (met uw gezin) zoveel als mogelijk is beide diensten te bezoeken. Voor de allerkleinsten is er tijdens elke dienst oppas, zodat in principe iedereen in de gelegenheid is om aan de beide erediensten deel te nemen. Tijdens de collecte worden deze kinderen opgehaald om samen met ons de zegen van de Here God mee te krijgen voordat we de kerk weer uitgaan.