Jeugdteam

Wat wij geloven, beleven, meemaken, willen we overdragen naar anderen in het bijzonder de jongeren van onze gemeente. Wij willen graag dat de jongeren zien hoe goed en mooi het is om een relatie met Christus te hebben en dat ook zij kiezen voor die relatie. Jongeren zijn de toekomst van onze gemeente en stuk voor stuk zijn het prachtige mensen die op zoek zijn naar God en zichzelf en binnen de kerk kunnen jongeren zich uitstekend inzetten voor Gods Koninkrijk.

Praktisch houden wij ons bezig met het organiseren van een jeugdkamp, sportavonden, gezellige uitjes voor de jongeren in december en mei. Daarnaast hebben we nauw contact met de leiding van de clubs en de jeugddienstcommissie. Ook zijn we verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in het jeugdhonk . We proberen dit zoveel mogelijk samen en in overleg met de jongeren te doen. Ook uw steun als gemeente is voor ons belangrijk, het is niet altijd even gemakkelijk om de taken uit te voeren, maar samen willen we God volgen, Hij zal ons helpen. Volgen betekent stappen zetten en ons door Hem laten leiden en bijsturen.

  • Xplore! Kameraadschappelijke mannenactiviteit
  • 3 februari 2013
  • 25 november 2012
  • 30 september 2012
  • 18 maart

Voorzitter
- Cornelia Tolsma
Notulist
- Falco Tolsma
- Janneke Elzinga
- vacature