Kerkenraad cgkv

-Predikant * vacant

Kerkenraad

Ouderlingen
* Sander Revenberg (scriba)
* Wiebo Soldaat
- Koos Hoekstra
- Fokke Zijlstra (2019)
- Fokko Veenhuizen (2020)
-
- John te Nijenhuis (2020)
- Jappie Posthumus (2020)
- Arnold Bosma (2020)

 

Jeugdouderling
- Menco Bruining (2020)
- Frederik de Jong (2019)

Diakenen
- Hans Hansma (2021)
Sije Tabak
- Sake van der Wal (2021)
- vacant
- Emanuel Mchimbwa
- Sierk Pitstra (2020)
- Wietse van Duinen (2021)

 

* = lid moderamen  

(last update 06-2016)