onder- en middenbouw

Elke zondagmiddag tijdens de eredienst hebben de kinderen hun eigen ‘dienst’. Tijdens de eredienst verlaten de kinderen de kerkzaal en ze komen tijdens de collecte weer terug in de dienst. Tijdens het avondmaal is kind en kerk ’s morgens.

Tijdens kind en kerk luisteren de kinderen naar het bijbelverhaal, wordt er gezongen en maken ze verwerking die past bij het verhaal. De methode die gebruikt wordt heet Vertel het Maar. Voor meer informatie daarover kunt u de website www.vertelhetmaar.nl een bezoekje brengen.

Om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van de kinderen zijn de kinderen in twee groepen verdeeld. De onderbouw (groep 1 t/m 3) en de bovenbouw (groep 4 t/m 5) Na de kerstvakantie gaan de kinderen van groep 3 naar de bovenbouw groep. De leeftijdsgrens voor de onderbouw groep ligt bij vier jaar. De kinderen krijgen een uitnodiging rond hun vierde verjaardag. Vriendjes en vriendinnetjes mogen natuurlijk ook komen! Voor kinderen vanaf groep 6 is er catechese op zondagmiddag tijdens de dienst.

Meestal hebben we in de maand september een uitje samen met de kinderen. Verder vindt er rond de tijd van Pasen en Advent een project plaats. We vragen de kinderen om hier bij te helpen. De leiding van kind en kerk is ook verantwoordelijk voor het Kerstfeest. We proberen het Kerstfeest elk jaar wat anders in te vullen. We willen proberen de kinderen zoveel mogelijk bij het Kerstfeest te betrekken.

De leiding van de onderbouw zijn:
Andrea de Jong, Bregtje de Wit, Alberdina Bijlsma, Ilse Dekker en Elizabeth Elzinga.
De leiding voor de bovenbouw zijn:
Saskia te NIjenhuis, Suzanne Baron, Froukje de Wit, Petra Jongsma en Cornelia Tolsma

De hulpen van de onderbouw zijn:
Ella de Jager, Francis de Jager, Fincent van der Veen, Femke Veenhuizen, Esther Hoekstra en Gert Oosterhuis

Als u vragen/ opmerkingen heeft, kunt u ons altijd aanspreken,

Ons contactpersoon is Cornelia Tolsma