Koor De Regenboog

Koor De Regenboog

Het koor De Regenboog repeteert op de donderdagavond in De Regenboog om 19.30. Er wordt vanaf september tot de Kerst en vanaf half januari tot Pasen geoefend elke week. Er wordt veel gelachen maar ook serieus gerepeteerd. Het koor bestaat uit 24 leden en de dirigent is Nynke v.d. Heide uit Gerkesklooster. De contributie bedraagt € 7.00 p.p. per maand het hele jaar door.

De samenstelling van het bestuur is als volgt:


Voorzitter    
Grietje de Boer
Penningmeester   
Gerrit de Wind
Secretaris    
Hetty de Wind
Lid    
Willy Baron
Dirigent    
Nynke van der Heide  

Een ieder die eens wil weten of het ook iets voor hem of haar is, is altijd welkom op één van de repetitie avonden.

(Last update 24-02-2015)