Overzicht

 

Activiteiten op agenda en in De Regenboog
ANBI transparantiegegevens
Collectemunten

Deadline gemeenteblad De Regenboog
Kerkradio

Kerkblad De Regenboog
Rekeningnummers

ANBI transparantiegegevens

Klik op het logo om de ANBI transparantiegegevens te downloaden

ANBI

Collectemunten

Collectemunten zijn te verkrijgen in de volgende bedragen: € 0,75 (geel) en € 1,00 (groen). De collectemunten kunnen via de boekhouder worden besteld door het geld over te maken naar het volgende IBAN nummer: NL65RABO0304222798. Het is belangrijk dat het specifiek overgemaakt wordt op dit rekeningnummer, zodat de levering van de collecte munten voorspoedig gaat. Deze bestelling wordt door diaconie in een gesloten envelop in de postvakjes gelegd.

Publicatie

Om informatie op de agenda te zetten, stuur een mail met het tijdstip, datum, locatie en een (korte) omschrijving van de activiteit. Voor publicatie van artikelen in maandblad De Regenboog is een mail naar de redactie

Overzicht rekeningnummers

Rekeningnummer diaconie
De diaconie heeft één bankrekeningnummer: 36.30.00.402. Wilt u een gift doen voor een diaconale bestemming zoals de noodhulp, biddag-, dankstond collecte, verjaardagsfonds, bloemengroet commissie of om ons werk in algemene te ondersteunen kunt u dit bank-rekening gebruiken.

NL76RABO0304267317 algemeen De Regenboog
NL65RABO0304222798 collectemunten
NL29RABO0363000402 diaconie
NL77RABO0304295914 financiële commissie

Kerkradio

De diensten zijn zowel rechtstreeks als op een ander tijdstip te beluisteren via internetof kerkradio. Belangstellenden voor kerkradio kunnen zich wenden tot de diaconie.

kerkblad De Regenboog

De Regenboog is een gemeenteblad dat maandelijks verschijnt omstreeks het laatste weekend. Het kerkblad heeft als doel het informeren van de gemeente en het bevorderen van de betrokkenheid bij het gemeentelijk leven.

Met onder meer een pastorale rubriek, een agenda van het gemeentelijk leven en informatie over de kerkdiensten en activiteiten binnen de gemeente hoopt de redactie dit doel iedere maand te bereiken. Gemeenteleden vinden het kerkblad dan in hun postvakje in de hal van de kerk. 

Overzicht deadline

Voor een overzicht van edities en daarbij behorende deadlines kijk onder het kopje Actueel en klik op het overzicht Roosters