Project Paadwizer

Wie de toekomst heeft, heeft de jeugd...

3 Wij hebben het gehoord, wij weten het, onze ouders hebben het ons verteld. 4 Wij willen het onze kinderen niet onthouden, wij zullen aan het komend geslacht vertellen van de roemrijke, krachtige daden van de HEER,van de wonderen die Hij heeft gedaan.

Psalm 78: 3 en 4


De CGKV in Surhuisterveen is een gemeente met aandacht voor de jeugd. Deze informatie begint met het jaarthema voor het seizoen 2010-2011, ontleend aan Psalm 78: 3 en 4. De tekst uit Psalm 78 is gekozen om gemeentebreed de aandacht te vestigen op het belang van het betrekken van de jeugd bij de kerk vanuit Gods woord.

 

We worden geroepen om de boodschap van Gods liefde en trouw van generatie op generatie door te geven; elkaar de Weg te wijzen. Uit het nieuwe testament weten we het evangelie: de goede boodschap met perspectief: met toekomst! Vandaar de variant op het gezegde...

Dat het doorgeven van die boodschap niet altijd even makkelijk is, weet u als ouder misschien van verhalen uit uw omgeving of uit eigen ervaring. Evenmin is het vanzelfsprekend dat de boodschap aankomt bij de jeugd, zo het lijkt. Daarom is het goed om elkaar daarin te ondersteunen.

 

JeugdTeam
Het JeugdTeam organiseert jeugddiensten en activiteiten waarin jongeren zich thuis voelen en waarin ze God persoonlijk kunnen leren kennen. Dit team bestaat uit vertegenwoordigers van de diverse jeugdwerkonderdelen en de jeugdouderlingen.

Het JeugdTeam zorgt voor samenhang en aansturing van al het verschillende jeugdwerk en vrijwilligers. Het team bepaalt in overleg met de predikant de inhoud van het jeugdwerk, bijvoorbeeld door een overkoepelend jaarthema vast te stellen. Daarnaast probeert dit team de visie en doelstellingen te bewaken en draagvlak te creëren binnen de gemeente.

Jeugdwerk is niet de hobby van enkelen, maar de opdracht van alle gemeenteleden. God heeft ons de kerk gegeven en Hij is het die de gemeente bouwt. De kerk is bij uitstek de door God bedoelde plaats waar jongeren Jezus Christus leren kennen en Hem kunnen ontmoeten.

 

Paadwizer
In dit leven hebben we het zo nu en dan allemaal nodig dat we op weg geholpen worden. Er zijn zoveel keuzes die je moet maken in je (jonge) leven, dat je soms het juiste zicht dreigt te verliezen. Juist in de gemeente van Jezus Christus is het nodig om elkaar op de goede weg te houden. Je zou kunnen zeggen dat we elkaar soms de weg moeten wijzen. Als je dat door trekt naar het Evangelie, moeten we elkaar wijzen op Jezus: Hij is de Weg. Wij zijn dan als het ware voor elkaar een Wegwijzer. Paadwizer is fries voor wegwijzer.

Het project Paadwizer is een vorm van mentoraat voor kinderen binnen de CGKV Surhuisterveen. Dit houdt in dat voor ieder kind in de gemeente iemand beschikbaar is die speciaal aandacht heeft voor dit jonge gemeentelid. Binnen de CGKV van Surhuisterveen is het beleid om voor alle kinderen van de gemeente een mentor beschikbaar te hebben.

De bedoeling is dat deze mentor of Paadwizer belangstelling toont en meeleeft met het kind gedurende zijn jonge jaren tot het moment van belijdenis of jongvolwassenheid. Dat kan in de vorm van een kaartje bij verjaardag of ziekte, of een praatje in het dorp of bij de kerk. Op deze manier wordt praktisch inhoud gegeven aan het omzien naar elkaar in de gemeente en de onderlinge band tussen de leeftijdsgroepen bevorderd. We hopen dat mede hierdoor het kind zich gezien weet in de gemeente van Jezus Christus.

 

Belangstelling of meer weten?
Als u vragen of opmerkingen heeft over Paadwizer neem dan contact op met één van de JeugdTeamleden of jeugdouderlingen. Ook wanneer het u wat lijkt om actief bezig te zijn met de jeugd van onze kerk of in welke vorm dan ook uw steentje wilt bijdragen neem dan contact met ons op.

 

Met vriendelijke groet,

Het JeugdTeam

 

 

Veel gestelde vragen

Hoe geef je praktisch vorm aan Paadwizer?

We zijn als gemeente aan elkaar gegeven om elkaar op weg te helpen, elkaar de weg naar Jezus te wijzen. Geef als mentor aandacht aan het kind dat je is toegewezen door hem of haar bijvoorbeeld in de hal de kerk te begroeten en te vragen naar het welzijn, stuur een kaartje met verjaardag of het behalen van diploma's of ga eens langs bij speciale gelegenheden. Voor de jeugd is het alleen maar goed wanneer wanneer ze merken: dat is iemand van de kerk en die kent mij.

Het Paadwizer-project loopt van 0-12 jaar, betekent dit dat je taak als mentor stopt wanneer het kind de 13-jarige leeftijd bereikt?

Bij de start van het project in 2011 is van deze leeftijd uitgegaan, daar het moeilijker wordt om boven deze leeftijd contacten te leggen. Is er eenmaal een goed contact, dan is het juist jammer om dit te verbreken. Laat het dan doorlopen tot het kind belijdenis heeft gedaan of jong volwassen is te noemen. Natuurlijk mag het contact ook een leven lang blijven bestaan wanneer er eenmaal een goed contact is.

Wat moet je doen als je kind nooit wat hoort van zijn of haar Paadwizer?

Natuurlijk kan het gebeuren dat de Paadwizer minder actief is of zich wellicht niet erg bewust meer van de verantwoordelijkheid. Probeer dan zo vriendelijk mogelijk contact te leggen en te vragen wat er aan de hand is. Neem anders contact op met het jeugdteam en overleg.

Wat moet je doen wanneer je als Paadwizer minder spontaan in contact met het kind over de ouders omdat deze weinig of niet in de kerk komen?

Dit zijn juist vaak de kinderen die een Paadwizer heel erg nodig hebben. Blijf vooral contact zoeken door af en toe een kaartje te sturen. Breng het kind in ieder geval in gebed bij God.