Pastoraat

Kerkelijk werker

Momenteel is er geen kerkelijk werker actief binnen de gemeente. 

Pastoraat aan doven en slechthorenden

ds. A.(Adri) Dingemanse (CGK)
Ravelstraat 19
8031 DC Zwolle
Tel: 038-4526426 (ook teksttel.)
Fax: 038-4526619
gsm: 06-27132540

commissie Friesland
I.C. Friesland
secretariaat A.J. Kuperus tel: 0512-530230;
Looierspad 34, 9201 ED DEACHTEN
penn.meester: dhr E.W. Ubbens, Fuutlaan 4, 8601 XA Sneek
giro 2108703 tnv Interk. Cie GV van doven

Voor de site van het dovenpastoraa klik hier