23

jan

Reisverslag zendingsdeputaten (1)

Als kerken vanuit delen van Groningen en Friesland, werken we mee aan het zendingswerk in Zuid-Afrika. We doen het niet zelf, maar steunen het, en daarom noemen we het toch ‘ons zendingswerk’. Het is ook best een groot project. Onze zending gebeurt bij twee grote steden in Zuid-Afrika: Pretoria (1) en Kaapstad (2).

Het zendingswerk gaat in gereformeerde kerken uit van zendende kerken. De afkorting van de gereformeerde kerken in Nederland en Zuid-Afrika lijken op elkaar en zijn gemakkelijk te onthouden: Bij ons is het: GkV (Gereformeerde kerk vrijgemaakt); in Zuid-Afrika is het: VGK (Vrije Gereformeerde Kerk). De zendende kerken zijn verantwoordelijk voor het zendingswerk; zij sturen zendelingen naar het zendingsgebied, en houden er intensief contact mee, om te weten hoe het gaat en om te kunnen begeleiden.
Omdat de financiële steun voor het zendingswerk voornamelijk uit Noord-Nederland komt, gaan er bij het driejaarlijkse bezoek aan het zendingswerk niet alleen Zuid-Afrikaners uit de zendende kerken op bezoek, maar ook afgevaardigden vanuit het Nederlandse zendingsdeputaatschap, die de financiële steun coördineert.
Zo gingen afgelopen oktober vier mensen vanuit Noord-Nederland een bezoek brengen aan het zendingsveld in Zuid-Afrika: de leden van het deputaatschap, br. Jaap van der Vinne; de predikanten Marco Buitenhuis (Noardburgum) en Roel Sietsma (Grootegast); en als notuliste voor de visitatie zr. Madeline Sietsma. Als vijfde vanuit Nederland reisde ook ds. Henk Folkers uit Bennekom mee als adviseur.

Hieronder volgt deel 1 van hun reisverslag; in een volgend kerkblad zullen ze vertellen wat hen zoal opviel in beide grote zendingsgebieden.


Zending in Tshwane – bij Pretoria

De zendende kerk voor het zendingsgebied bij Pretoria is de VGK ‘Maranata’, te Pretoria. Dat moet er even bij gezegd worden, want in het grote Pretoria zijn twee vrije gereformeerde kerken. De ene heet Pretoria, en de andere: Maranata. Ze staan niet ver bij elkaar vandaan, maar het is Maranata die voor de zending verantwoordelijk is.
Maranata heeft zes uitgezonden zendelingen, die werkzaam zijn in de omgeving van Pretoria. Pretoria is een grote stad, groter dan bijvoorbeeld Groningen. Het heeft drie keer zoveel inwoners (Groningen bijna 200.000; Pretoria 600.000). Net zoals in heel Zuid-Afrika, merk je ook in Pretoria, dat land en volk worstelen met de verwerking van hun verleden. In dat verleden komt kolonialisme voor en Apartheid, en die zijn officieel voorbij, maar de sporen ervan zijn merkbaar.


Een manier om het verleden te verwerken, is het veranderen van namen die verbonden zijn met het verleden. Zo is ook besloten tot een andere naam voor Pretoria. De naam Pretoria wordt nog wel gebruikt voor – met name – het centrum van de stad, maar de bestuurlijke gemeente heet nu sinds 2011: Tshwane. Maar nu worden de townships, de voorsteden waar vroeger, tijdens de Apartheid alleen – en nu nog steeds bijna alleen - zwarten en kleurlingen wonen, daarbij gerekend. Heel de gemeente Tshwane telt zo nu 2 miljoen inwoners, en heeft een oppervlakte van 2200 vierkante kilometer, dat is bijna net zo groot als de provincie Groningen (2400).

 

Zending na de afschaffing van de Apartheid

We zullen er dus aan moeten wennen, dat we ons zendingswerk doen in Tshwane.
Veel voor ons misschien bekende namen, zoals Mamelodi, Nellmapius en Soshanguve bevinden zich allemaal binnen de gemeente Tshwane.
In het centrum, Pretoria, staan dus twee kerken, en in de buitenwijken werken onze zendelingen, en daar vormen zich nieuwe gemeenten. Sommige horen al niet meer bij de zending, omdat ze zichzelf besturen. Het zijn kerken. Ze hebben dus een kerkenraad en vaak ook een predikant. Bijvoorbeeld Mamelodi en Soshanguve-Noord.
Dat zijn dus jonge, zwarte kerken.
Na de afschaffing van de Apartheid mogen de bewoners van Zuid-Afrika in principe ook zelf kiezen waar ze wonen. Er wordt ook wel verhuisd. De zwarten zijn niet meer verplicht om in townships of thuislanden te wonen, al is dat nog wel veelal de realiteit. Maar er is ook een ontwikkeling, vanwege de afschaffing van de Apartheid, en de ‘positieve discriminatie’, die optreedt (zwarten krijgen een voorkeurbehandeling bij sollicitaties), die zorgt voor verpaupering onder blanken. Er ontstaat nu een groep blanke armen, zoals bijvoorbeeld langdurig werklozen, net zoals er ook groepen welvarende zwarten ontstaan. Dit heeft tot gevolg dat in sommige wijken van Tshwane een ander beeld ontstaat. Er zijn gemengde wijken waar zwarten en blanken wonen, en waar de blanken de armen zijn, de sociale onderlaag.

« Naar overzicht

Wees de eerste die reageert op dit bericht! Klik op Plaats een reactie hierboven.

Vul hieronder je gegevens in om te reageren op dit bericht.