Visie van de CGKv te Surhuisterveen

Wij zijn een samenwerkingsgemeente van twee kerken: de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) en de Christelijke Gereformeerde Kerk. We zijn dankbaar dat we elkaar gevonden hebben en nu samen de toekomst tegemoet gaan.

Wij zijn gereformeerde Christenen. Dat betekent dat we ons in alles gebonden weten aan het Woord van de Here God dat in de Bijbel tot ons komt en dat we geloven dat in de belijdenisgeschriften van onze kerken dit Woord betrouwbaar is samengevat. In verbondenheid met de kerk van alle tijden willen wij vandaag in ons dorp Kerk van onze Here Jezus zijn.

Wij bestaan omdat we:

- Een gemeente zijn om de liefde van God in Jezus Christus met elkaar te delen en aan elkaar en de ander, zowel als gemeente als afzonderlijke leden, te verkondigen in woord en in daad.

Wij vinden de volgende kernwaarden van wezenlijk belang voor ons handelen en voor de keuzen die we maken:

- Verantwoordelijkheid (naar de Here God, maar ook naar elkaar)
- Vertrouwen (in de Here God, maar ook in elkaar)
- Eenheid in verscheidenheid

Dat betekent dat we graag een open gemeente zijn. Wat ons betreft staat dat voor een gemeente die

- geworteld is in een levende relatie met de Here God.
- vanuit Gods liefde in hartelijke verbondenheid omziet naar elkaar, elkaar aanvaardt en stimuleert tot geestelijke groei.
- in haar doen en laten toegankelijk is voor een ieder die maar binnenkomt
- van betekenis is voor de wereld om haar heen.